unaina
Penggunaan ICT dalam pendidikan merupakan langkah yang mesti dilaksanakan dengan memanfaatkan secara semaksima yang mungkin demi menjayakan pendidikan keseluruhannya. Di antara kelebihannya adalah capaian maklumat dengan segera, pemindahan dan penyimpanan maklumat yang dinamik dan menarik dalam menjurus kepada pembentukkan ummah yang bertaqwa, berilmu dan maju.....